Arbeidspsycholoog ViaVivere

Ervaart uw werknemer psychologische klachten op het werk? Echter is de wachtlijst bij een GGZ te lang of heeft deze onvoldoende effect met betrekking tot werkopbouw?

ViaVivere biedt een psychologisch re-integratietraject, waarbij niet de klachten voorop staan, maar juist hoe een werknemer zijn leven weer oppakt en een balans vindt in privé en werk, om zo tot duurzaam herstel te komen. Dit alles gebeurt in nauw overleg met als eerste uw werknemer, maar natuurlijk ook de bedrijfsarts en u als werkgever. Er wordt een werkopbouwschema gemaakt, waarbij de voortgang voortdurend wordt gemonitord.  Een werkplekevaluatie wordt ingezet om werkgerelateerde herstelbelemmerende factoren te herkennen en indien mogelijk te neutraliseren.

Klachten die worden behandeld zijn onder andere (dreigende) burn-out, angst- en spanningsklachten, PTSS en depressieve klachten. Tevens is begeleiding mogelijk voor mensen met ADHD en Autisme Spectrum problematiek.

Wilt u weten wat ViaVivere voor u kan betekenen?  Neem hier vrijblijvend contact op voor meer informatie!

ViaVivere maakt gebruik van CGT, EMDR en ACT.

Deze methodes helpen uw werknemer om stapsgewijs de klachten te verminderen door op een andere manier om te gaan met obstakels zodat uw werknemer hier niet steeds in vastloopt. Hierdoor is er meer tijd over om te ontdekken wat waardevol is in het leven, zowel op het werk als op het prive. Hierdoor ontstaat er meer draagkracht bij uw werknemer wat uiteindelijk leidt tot duurzaam herstel.  

Voor meer informatie over de behandelmethodes zie: CGT:  https://www.vgct.nl/patienteninformatie ACT: https://nl.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy EMDR: http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

 
 
 

Reactiemogelijkheid is gesloten